+91-9784231280 ,+91-7357222295, +91-9828088224 
Shree Jagdamba Gaushala
image 2
Gaushala Name Shri Jagdamba Gaushala
Address  Gram Rotwada, via Mandor, Tahsil : Phagi, Jaipur.
Cow population 1039
Manager Name Shri Shyam Sundar ji Sharma
Contact Number 9784493121