+91-9784231280 ,+91-7357222295, +91-9828088224 
Shri Ram Gaushala
Shri Ram Gaushala Seva Samiti
Gaushala Name Shri Ram Gaushalaa
Address  Gram Sanjhariya, Via Thikria, Ajmer Road Jaipu
Cow population 845
Manager Name Shri Babu Lal ji Choudhary
Contact Number 9799910002